Institute of History

Text Size

Sprawozdanie z przebiegu realizacji Projektu

Już w połowie XVII wieku w protestantyzmie w Niemczech zrodził się nowy prąd, zwany pietyzmem, który w następnym stuleciu wywierał duży wpływ na życie kościelne, w tym na edukację. Ruch ten skupił się w ośrodku w Halle. Zarówno studenci tej uczelni, jak i sam ośrodek uznawani byli za propagatorów idei pietyzmu. Dzięki działalności Augusta Hermanna Franckego Halle stało się ważnym ośrodkiem edukacyjnym. A.H. Francke uznawany jest za twórcę nowych rozwiązań w zakresie idei kształcenia dzieci ubogich. To on przyczynił się do zrealizowania budowy całego kompleksu edukacyjnego w Gaucha, nieopodal Halle. Pomysł zakładania i prowadzenia szkół dla ubogich (Armenschulen) był już znany w Brandenburgii. Jednak powstały kompleks przyjął nazwę Zakładów Oświatowo-Wychowawczych Franckego (die Franckesche Stiftungen). Stanowił on wzór dla ponad 50 podobnych placówek w całej Europie, a przede wszystkim dla Sulechowa (Züllichau).

czytaj więcej...

Address IH

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
nr 100
(+48 68) 328 3272
(+48 68) 328 32 79
(Secretariat of the Faculty of Humanities)
Sekretariat@ih.uz.zgora.pl