Institute of History

Text Size

Konferencja - Sulechów

W dniu 15 listopada 2019 r. w ramach projektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe (NPRH 2016 – 2019, nr projektu 0274/NPRH4/H2b/83/2016) realizowanego pod kierownictwem dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz na zaproszenie burmistrza Sulechowa Wojciecha Sołtysa i dyrektora XI Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina w Sulechowie Tomasza Furtaka dwie osoby z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Bogumiła Burda oraz dr Bogumiła Husak, wzięły udział w spotkaniu w sulechowskim Domu Kultury, poświęconemu muzyce Fryderyka Chopina oraz 700-leciu powstania Sulechowa i 300-leciu powołania Fundacji Steinbartów. W trakcie spotkania odbyła się promocja dotychczas wydanych w ramach tego projektu czterech publikacji:

czytaj więcej...

Address IH

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
nr 100
(+48 68) 328 3272
Sekretariat@ih.uz.zgora.pl