Institute of History

Text Size

Informacja o zakończonym projekcie

Projekt Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe, realizowany był pod kierownictwem dr hab. B. Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego od 31.05.2016r. do 30.11.2019r.

czytaj więcej...

Address IH

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
nr 100
(+48 68) 328 3272
Sekretariat@ih.uz.zgora.pl