Institute of History

Text Size

Pracownicy

Pracownicy

Doktoranci

Współpracownicy

 • prof. dr hab. Tomasz Jaworski
 • dr Magdalena Balak-Hryńkiewicz
 • dr Barbara Bielinis-Kopeć
 • dr Tadeusz Dzwonkowski
 • dr Małgorzata Gogół
 • dr Paweł Karp
 • dr Anitta Maksymowicz
 • dr Grażyna Wyder
 • mgr Kamila Domagalska
 • mgr Jacek Donimirski
 • mgr Szymon Różyński
 • mgr Agnieszka Sobiak
 • mgr Mirosław Zapała
 • mgr Martyna Znamirowska

Address IH

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
nr 100
(+48 68) 328 3272
Sekretariat@ih.uz.zgora.pl