Institute of History

Text Size

Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji

Publikacje z projektu

Projekt Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2016 – 2019, pod numerem 0274/NPRH4/H2b/83/2016, kierownikiem Projektu była dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, w Instytucie Historii, Wydziału Humanistycznego UZ.

Projekt miał na celu zaprezentowanie współczesnego spojrzenia na losy absolwentów i kadry pedagogicznej halleńskiego i sulechowskiego ośrodka edukacyjnego, a także ich, niezwykle szerokich, powiązań społecznych i wydawniczych w XVIII/XX wieku.

czytaj więcej...

Informacja o zakończonym projekcie

Projekt Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe, realizowany był pod kierownictwem dr hab. B. Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego od 31.05.2016r. do 30.11.2019r.

czytaj więcej...

Konferencja - Sulechów

W dniu 15 listopada 2019 r. w ramach projektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe (NPRH 2016 – 2019, nr projektu 0274/NPRH4/H2b/83/2016) realizowanego pod kierownictwem dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz na zaproszenie burmistrza Sulechowa Wojciecha Sołtysa i dyrektora XI Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina w Sulechowie Tomasza Furtaka dwie osoby z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Bogumiła Burda oraz dr Bogumiła Husak, wzięły udział w spotkaniu w sulechowskim Domu Kultury, poświęconemu muzyce Fryderyka Chopina oraz 700-leciu powstania Sulechowa i 300-leciu powołania Fundacji Steinbartów. W trakcie spotkania odbyła się promocja dotychczas wydanych w ramach tego projektu czterech publikacji:

czytaj więcej...

Konferencja - Częstochowa

W dniu 24 września 2019 r. w ramach projektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe (NPRH 2016 – 2019, nr projektu 0274/NPRH4/H2b/83/2016) realizowanego pod kierownictwem dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii, dr hab. Bogumiła Burda oraz dr Bogumiła Husak, wzięły udział w uroczystości, podczas której odbyło się wręczenie księgi jubileuszowej (Małgorzata Durbas (red.), Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu,.- Częstochowa 2019) jubilatowi oraz autorom tekstów w niej zawartych, między innymi B. Burdzie i B. Husak, autorkom artykułu zatytułowanego Gotthelf [Gotthilf] Samuel Steinbart (1738-1809) - Propagator einer modernen Bildungs- und Erziehungsströmung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, będącego jednym z efektów badań przeprowadzonych w ramach wymienionego wyżej projektu.

czytaj więcej...

Konferencja - Sulechów Maj 2019 rok

Projekt Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2016 – 2019, pod numerem 0274/NPRH4/H2b/83/2016, kierownikiem Projektu była dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, w Instytucie Historii, Wydziału Humanistycznego UZ.

czytaj więcej...

Książki z Projektu

Projekt Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2016 – 2019, pod numerem 0274/NPRH4/H2b/83/2016, kierownikiem Projektu była dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, w Instytucie Historii, Wydziału Humanistycznego UZ.

czytaj więcej...

Sprawozdanie z przebiegu realizacji Projektu

Już w połowie XVII wieku w protestantyzmie w Niemczech zrodził się nowy prąd, zwany pietyzmem, który w następnym stuleciu wywierał duży wpływ na życie kościelne, w tym na edukację. Ruch ten skupił się w ośrodku w Halle. Zarówno studenci tej uczelni, jak i sam ośrodek uznawani byli za propagatorów idei pietyzmu. Dzięki działalności Augusta Hermanna Franckego Halle stało się ważnym ośrodkiem edukacyjnym. A.H. Francke uznawany jest za twórcę nowych rozwiązań w zakresie idei kształcenia dzieci ubogich. To on przyczynił się do zrealizowania budowy całego kompleksu edukacyjnego w Gaucha, nieopodal Halle. Pomysł zakładania i prowadzenia szkół dla ubogich (Armenschulen) był już znany w Brandenburgii. Jednak powstały kompleks przyjął nazwę Zakładów Oświatowo-Wychowawczych Franckego (die Franckesche Stiftungen). Stanowił on wzór dla ponad 50 podobnych placówek w całej Europie, a przede wszystkim dla Sulechowa (Züllichau).

czytaj więcej...

V Międzynarodowy Kongres Pietystyczny „Gefühl und Norm”

W dniach 26-29.08.2018 odbył się w Halle/Saale (Niemcy) V Międzynarodowy Kongres Pietystyczny, zorganizowany przez Interdisziplinäres Zentrum für Pietismusforschung (Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Pietyzmem) przy współpracy z fundacją Franckesche Stiftungen zu Halle oraz Historische Kommission zur Erforschung des Pietismus (Historyczna Komisja do spraw badań nad pietyzmem), trzema instytucjami, które po dziś dzień kultywują europejskie tradycje pietystyczne i prowadzą szerokie badania nad tą tematyką. Tegoroczny kongres pod hasłem przewodnim „Gefühl und Norm. Pietismus und Gefühlskulturen im 18. Jahrhundert” („Uczucie a norma. Pietyzm a kultura uczuć w XVIII wieku”) próbował odpowiedzieć między innymi na pytania, czy pobożnemu chrześcijaninowi wolno było po prostu mieć uczucia czy może raczej istniały dla niego granice tych uczuć, czyli pewne normy, które wkraczały, gdy uczuć było zbyt dużo lub nie były to uczucia dobre w rozumieniu pietystycznym. Czy uczucie i norma stoją w sprzeczności do siebie?

czytaj więcej...

Sprawozdanie z III Seminarium workshop Halle Lipiec 2018

W dniach 11-14 lipca 2018 r. w Halle odbyło się III seminarium i workshop zorganizowany w ramach Projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki[1], w którym uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownikiem projektu jest dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, pracownik naukowy Instytut Historii. Było to już kolejne spotkanie grupy badawczej pracującej w ramach wspomnianego przedsięwzięcia. Tym razem miało ono miejsce w samym centrum narodzin i rozwoju pietyzmu - w Franckesche Stiftungen w Halle. Fundacja, która powstała poprzez działalność Augusta Hermanna Francke, żyjącego w latach 1663-1727 teologa protestanckiego, pedagoga, jednego z głównych przedstawicieli przytoczonego pietyzmu obejmowała i obejmuje szereg instytucji filantropijnych oraz naukowych: domy dziecka, gimnazja, seminaria, zakłady wychowawcze, biblioteki. Głównym celem naukowym projektu jest ukazanie związków łączących Halle z odległym Sulechowem, gdzie w XVIII w. powstał wzorujący się na halleńskim ośrodek edukacyjny dla miejscowej młodzieży.

czytaj więcej...

Wprowadzenie do pracy nad manuskryptami i starodrukami z zasobów archiwum i biblioteki fundacji Franckesche Stiftungen

W ramach projektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe realizowanym pod kierownictwem dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ (Instytut Historii) członek zespołu projektowego mgr Justyna Rogińska wzięła udział w kursie Einführung in die Arbeit mit Handschriften und alten Drucken aus den Beständen des Archivs und der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen (Wprowadzenie do pracy nad manuskryptami i starodrukami z zasobów archiwum i biblioteki fundacji Franckesche Stiftungen).

czytaj więcej...