Institute of History

Text Size

dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ - Head of Unit

238 (A-16)
+48 (68) 328 32 43
Consultation: read more...
J.Karczewska@ih.uz.zgora.pl
Publications, Nauka Polska

 

Research fields
  • Genealogy of the Polish knight families.
  • Prosopography.
  • Middle Ages' history's auxiliary sciences.
  • History of the settlers in Wielkopolska and Kujawy.

J. Karczewska jest autorką książek Ród Pomianów na Kujawach w średniowieczu (Poznań-Wrocław 2003), Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko – kujawskim w pierwszej połowie XV wieku, (Kraków 2010) oraz redaktorem pracy Opactwo cysterskie w Paradyżu (Zielona Góra 2004). W 2014 uczestniczyła w wydaniu zbioru regestów dokumentów Regesta Fontium Freystadtensium (Kożuchów – Zielona Góra 2014). Jest członkiem redakcji „Studiów Zachodnich”, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. J. Karczewska jest stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003).