Institute of History

Text Size

prof. dr hab. Dariusz Dolański - Head of Unit

112 (A-16)
+48 (68) 328 32 03
Consultation: read more...
d.dolanski@ih.uz.zgora.pl
Publications

 

Research fields
  • Problemy przenikania się wpływów kulturowych na pograniczu polsko-niemieckim.
  • Życie religijne na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim w okresie wczesnonowożytnym.
  • Zagadnienia dziedzictwa kulturowego i pamięci historycznej.
  • Historia historiografii ze szczególnym uwzględnieniem okresu oświecenia.