Institute of History

Text Size

Konferencja - Częstochowa

W dniu 24 września 2019 r. w ramach projektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe (NPRH 2016 – 2019, nr projektu 0274/NPRH4/H2b/83/2016) realizowanego pod kierownictwem dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii, dr hab. Bogumiła Burda oraz dr Bogumiła Husak, wzięły udział w uroczystości, podczas której odbyło się wręczenie księgi jubileuszowej (Małgorzata Durbas (red.), Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu,.- Częstochowa 2019) jubilatowi oraz autorom tekstów w niej zawartych, między innymi B. Burdzie i B. Husak, autorkom artykułu zatytułowanego Gotthelf [Gotthilf] Samuel Steinbart (1738-1809) - Propagator einer modernen Bildungs- und Erziehungsströmung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, będącego jednym z efektów badań przeprowadzonych w ramach wymienionego wyżej projektu.

czytaj więcej...