Institute of History

Text Size

In Gremium

Studia nad historią, kulturą i polityką (ISSN 1899-2722). Czasopismo publikowane przez Instytut Historii UZ wydawane przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

RADA PROGRAMOWA REDAKTORZY LISTA RECENZENTÓW
 • Danuta Musiał (Toruń)
 • Iwan D'Aprile (Poczdam)
 • Jan Borm (Wersal)
 • Concha Roldán (Madryt)
 • Andrzej Zawada (Wrocław)
 • Claudia Santi (Neapol)
 • Leszek Mrozewicz (Gniezno)
 • Jørgen Chr. Bang (Odense)
 • Gabriela Olchowa (Banská Bystrica)
 • Andrzej Baranow (Wilno)
 • László Takács (Budapeszt)
 • Katarina Petrovićová (Brno)
 • Lorina Quartarone (St. Paul)

Redaktor naczelny

 • Andrzej Gillmeister

Sekretarz redakcji

 • Maciej Lubik

Redaktorzy tematyczni

 • Jarosław Dudek: bizantynistyka, historia średniowieczna
 • Małgorzata Konopnicka: historia nowożytna, historia kultury
 • Stefan Dudra: historia XX wieku, nauki polityczne
 • Małgorzata Mikołajczak: literaturoznawstwo, wiedza o kulturze
 • Tomasz Nodzyński: historia XIX wieku
 • Krzysztof Kilian: filozofia
 • Magdalena Steciąg: językoznawstwa, nauki o mediach i komunikacji społecznej

Redaktor językowy

 • Beata Szczeszek
 • Izabela Bohdanow

Redaktor statystyczny:

 • Hanna Kurowska

IN GREMIUM W ZIELONOGÓRSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ
IN GREMIUM IN DIGITAL LIBRARY OF ZIELONA GORA

 

Wersja drukowana czasopisma ma charakter pierwotny. Na jej podstawie generowana jest wersja cyfrowa w ZBC.