Institute of History

Text Size

Dyrekcja i Pracownicy

Dyrekcja

Dyrektor:
Dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
 122

 (+48 68) 328 32 72
r.skobelski@ih.uz.zgora.pl

 

 

 

M.Tureczek

Zastępca Dyrektora:
dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ
 122
 (+48 68) 328 32 65
  m.tureczek@ih.uz.zgora.pl

 

 

Sekretariat:
Lucyna Chmielak
 122
 (+48 68) 328 32 72

 

Kierownik Studiów Doktoranckich:
dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ
  M.Konopnicka@ih.uz.zgora.pl

 

 

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Radosław Domke, prof. UZ
Zarządzanie ochroną informacji niejawnych
  -

Pracownicy

Pracownicy

Doktoranci

 • Budniak Marek
 • Grocholska Barbara
 • Grysztar Błażej
 • Haracz Piotr
 • Józków Beata
 • Klecha-Zygadło Joanna
 • Kołodziej Damian
 • Marciniszyn Joanna
 • Mazur Krzysztof
 • Ostrowski Grzegorz
 • Szylińczuk Agata
 • Urbanek Grzegorz
 • Więckowska Ewelina
 • ielińska Katarzyna

Współpracownicy

 • prof. dr hab. Tomasz Jaworski
 • dr Magdalena Balak-Hryńkiewicz
 • dr Barbara Bielinis-Kopeć
 • dr Tadeusz Dzwonkowski
 • dr Małgorzata Gogół
 • dr Paweł Karp
 • dr Anitta Maksymowicz
 • dr Grażyna Wyder
 • mgr Kamila Domagalska
 • mgr Jacek Donimirski
 • mgr Szymon Różyński
 • mgr Agnieszka Sobiak
 • mgr Mirosław Zapała
 • mgr Martyna Znamirowska