Institute of History

Text Size

Pracownicy

Pracownicy

Doktoranci

 • Budniak Marek
 • Grocholska Barbara
 • Grysztar Błażej
 • Haracz Piotr
 • Józków Beata
 • Klecha-Zygadło Joanna
 • Kołodziej Damian
 • Marciniszyn Joanna
 • Mazur Krzysztof
 • Ostrowski Grzegorz
 • Szylińczuk Agata
 • Urbanek Grzegorz
 • Więckowska Ewelina
 • ielińska Katarzyna

Współpracownicy

 • prof. dr hab. Tomasz Jaworski
 • dr Magdalena Balak-Hryńkiewicz
 • dr Barbara Bielinis-Kopeć
 • dr Tadeusz Dzwonkowski
 • dr Małgorzata Gogół
 • dr Paweł Karp
 • dr Anitta Maksymowicz
 • dr Grażyna Wyder
 • mgr Kamila Domagalska
 • mgr Jacek Donimirski
 • mgr Szymon Różyński
 • mgr Agnieszka Sobiak
 • mgr Mirosław Zapała
 • mgr Martyna Znamirowska