Institute of History

Text Size

Publikacje z projektu

Projekt Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2016 – 2019, pod numerem 0274/NPRH4/H2b/83/2016, kierownikiem Projektu była dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, w Instytucie Historii, Wydziału Humanistycznego UZ.

Projekt miał na celu zaprezentowanie współczesnego spojrzenia na losy absolwentów i kadry pedagogicznej halleńskiego i sulechowskiego ośrodka edukacyjnego, a także ich, niezwykle szerokich, powiązań społecznych i wydawniczych w XVIII/XX wieku.

czytaj więcej...

Address IH

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
nr 100
(+48 68) 328 3272
Sekretariat@ih.uz.zgora.pl