Institute of History

Text Size

Dyrekcja

Dyrektor:
Dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
 122

 (+48 68) 328 32 72
r.skobelski@ih.uz.zgora.pl

 

 

 

M.Tureczek

Zastępca Dyrektora:
dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ
 122
 (+48 68) 328 32 65
  m.tureczek@ih.uz.zgora.pl

 

 

Sekretariat:
Lucyna Chmielak
 122
 (+48 68) 328 32 72

 

Kierownik Studiów Doktoranckich:
dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ
  M.Konopnicka@ih.uz.zgora.pl

 

 

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Radosław Domke, prof. UZ
Zarządzanie ochroną informacji niejawnych
  -

Address IH

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
nr 100
(+48 68) 328 3272
Sekretariat@ih.uz.zgora.pl