Institute of History

Text Size

dr hab. Bogumiła Burda, prof UZ - kierownik zakładu

413 (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
B.Burda@ih.uz.zgora.pl
Publikacje, Nauka Polska

 

 

Problematyka badawcza
  • Szkolnictwo na Śląsku, Rzeczpospolitej i pograniczu polsko-niemieckim w XVI-XX wieku.
  • Pietyzm i jego ośrodki.
  • Nowoczesne koncepcje i metody, środki i techniki nauczania i uczenia się historii.
  • Optymalizacja procesu kształcenia.
  • Regionalizm w teorii i praktyce nauczania
  • Dziedzictwo kulturowe w regionie.

B. Burda jest autorką monografii kilku monografii, w tym, Związki edukacyjne Śląska z ziemiami polskimi w okresie Oświecenia (Zielona Góra 1992), Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym (1525-1740) (Zielona Góra 2007), współautorką podręczników szkolnych do nauczania historii (do wszystkich klas liceum) oraz historia i społeczeństwo, dziedzictwo epok oraz programów szkolnych. Jest współredaktorem opracowań z zakresu nauczania historii: Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole (Zielona Góra 2002, z T. Jaworskim, M. Szymczak) i Wielokulturowość w nauczaniu historii (Zielona Góra 2004, z B. Halczakiem), Spojrzenia na pogranicza dawniej i dziś. Budowanie tożsamości na pograniczach (Rocznik Lubuski, T. 35, część 1, Zielona Góra 2009, M. Szymczak).

Była kierownikiem zespołu polskiego międzynarodowego programu Teaching History for a Europe in Common THIEC – Enseigner les passés douloureux pour un Europe commun (2011-2013) oraz brała udział w projektach EWT Saksońskiej Agencji Oświatowej: Obywatele dla wolności. Odwaga cywilna w warunkach dyktatury. Saksonia i Dolny Śląsk w latach 1945 - 1989 / Bürger für die Freiheit. Zivilcourage in totalitären Regimen. Sachsen und Niederschlesien 1945–1989 i Badania transgraniczne w dziedzinie edukacji. Strategie kształcenia regionalnego i międzykulturowego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym w świetle badań historycznych i socjologicznych 2013-2015 / Grenzüberschreitende Bildungsforschung. Strategien der regionalen und interkulturellen Bildung in der sächsisch-niederschlesischen Grenzregion im Lichte von historischen und soziologischen Untersuchungen . Obecnie kieruje projektem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji.

Jest prezesem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Zielonej Górze, przewodniczącą sekcji dydaktycznej PTH przy Oddziale w Zielonej Górze, członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „NERKA” w Zielonej Górze. B. Burda jest rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników historii, egzaminatorem maturalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

Address IH

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
nr 100
(+48 68) 328 3272
Sekretariat@ih.uz.zgora.pl