Institute of History

Text Size

Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH

dr hab. Radosław Domke, prof. UZ
  +68 328-32-43
  r.domke@o2.pl
  r.domke@ih.uz.zgora.pl
  Dwusemestralne studia, realizowane w trybie niestacjonarnym, prowadzone przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Zielonogórskiego, pracowników Archiwum Państwowego w Zielonej Górze oraz specjalistów z zakresu ochrony informacji niejawnej.

*w tym 60 godzin wykładów i 195 godzin ćwiczeń

REKRUTACJA
Podania należy składać w sekretariacie Instytutu Historii
O przyjęciu decyduje kolejność składanych wniosków i wpłat.
Limit przyjęć 40 osób.

Przewidywana odpłatność

Opłata rekrutacyjna 85,00
Opłata za semestr 1350,00
Opłata za dyplom 30,00

  Podanie i wykaz dokumentów

Wysokość opłaty rekrutacyjnej określa odrębne rozporządzenie