Instytut Historii

Roz. Textu
  • PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Macieja METECKIEGO (13 lipca br.)

  • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Renaty SOŁTYSEK (7 lipca br.)

  • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej (8 czerwca br.).

  • Przez życie z pasją do historii

    Kształcić ludzi mądrych, szanować przeszłość, kreować przyszłość - to hasło Instytutu Historii UZ. Instytutu, który dba o to, aby edukacja w

    Więcej...
  • 1