Instytut Historii

Roz. Textu

Publikacje z projektu

Projekt Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2016 – 2019, pod numerem 0274/NPRH4/H2b/83/2016, kierownikiem Projektu była dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, w Instytucie Historii, Wydziału Humanistycznego UZ.

Projekt miał na celu zaprezentowanie współczesnego spojrzenia na losy absolwentów i kadry pedagogicznej halleńskiego i sulechowskiego ośrodka edukacyjnego, a także ich, niezwykle szerokich, powiązań społecznych i wydawniczych w XVIII/XX wieku.

czytaj więcej...

Informacja o zakończonym projekcie

Projekt Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe, realizowany był pod kierownictwem dr hab. B. Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego od 31.05.2016r. do 30.11.2019r.

czytaj więcej...

Konferencja - Sulechów

W dniu 15 listopada 2019 r. w ramach projektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe (NPRH 2016 – 2019, nr projektu 0274/NPRH4/H2b/83/2016) realizowanego pod kierownictwem dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz na zaproszenie burmistrza Sulechowa Wojciecha Sołtysa i dyrektora XI Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina w Sulechowie Tomasza Furtaka dwie osoby z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Bogumiła Burda oraz dr Bogumiła Husak, wzięły udział w spotkaniu w sulechowskim Domu Kultury, poświęconemu muzyce Fryderyka Chopina oraz 700-leciu powstania Sulechowa i 300-leciu powołania Fundacji Steinbartów. W trakcie spotkania odbyła się promocja dotychczas wydanych w ramach tego projektu czterech publikacji:

czytaj więcej...

Konferencja - Częstochowa

W dniu 24 września 2019 r. w ramach projektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe (NPRH 2016 – 2019, nr projektu 0274/NPRH4/H2b/83/2016) realizowanego pod kierownictwem dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii, dr hab. Bogumiła Burda oraz dr Bogumiła Husak, wzięły udział w uroczystości, podczas której odbyło się wręczenie księgi jubileuszowej (Małgorzata Durbas (red.), Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu,.- Częstochowa 2019) jubilatowi oraz autorom tekstów w niej zawartych, między innymi B. Burdzie i B. Husak, autorkom artykułu zatytułowanego Gotthelf [Gotthilf] Samuel Steinbart (1738-1809) - Propagator einer modernen Bildungs- und Erziehungsströmung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, będącego jednym z efektów badań przeprowadzonych w ramach wymienionego wyżej projektu.

czytaj więcej...

Konferencja - Sulechów Maj 2019 rok

Projekt Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2016 – 2019, pod numerem 0274/NPRH4/H2b/83/2016, kierownikiem Projektu była dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, w Instytucie Historii, Wydziału Humanistycznego UZ.

czytaj więcej...

Książki z Projektu

Projekt Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2016 – 2019, pod numerem 0274/NPRH4/H2b/83/2016, kierownikiem Projektu była dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, w Instytucie Historii, Wydziału Humanistycznego UZ.

czytaj więcej...

Sprawozdanie z przebiegu realizacji Projektu

Już w połowie XVII wieku w protestantyzmie w Niemczech zrodził się nowy prąd, zwany pietyzmem, który w następnym stuleciu wywierał duży wpływ na życie kościelne, w tym na edukację. Ruch ten skupił się w ośrodku w Halle. Zarówno studenci tej uczelni, jak i sam ośrodek uznawani byli za propagatorów idei pietyzmu. Dzięki działalności Augusta Hermanna Franckego Halle stało się ważnym ośrodkiem edukacyjnym. A.H. Francke uznawany jest za twórcę nowych rozwiązań w zakresie idei kształcenia dzieci ubogich. To on przyczynił się do zrealizowania budowy całego kompleksu edukacyjnego w Gaucha, nieopodal Halle. Pomysł zakładania i prowadzenia szkół dla ubogich (Armenschulen) był już znany w Brandenburgii. Jednak powstały kompleks przyjął nazwę Zakładów Oświatowo-Wychowawczych Franckego (die Franckesche Stiftungen). Stanowił on wzór dla ponad 50 podobnych placówek w całej Europie, a przede wszystkim dla Sulechowa (Züllichau).

czytaj więcej...

V Międzynarodowy Kongres Pietystyczny „Gefühl und Norm”

W dniach 26-29.08.2018 odbył się w Halle/Saale (Niemcy) V Międzynarodowy Kongres Pietystyczny, zorganizowany przez Interdisziplinäres Zentrum für Pietismusforschung (Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Pietyzmem) przy współpracy z fundacją Franckesche Stiftungen zu Halle oraz Historische Kommission zur Erforschung des Pietismus (Historyczna Komisja do spraw badań nad pietyzmem), trzema instytucjami, które po dziś dzień kultywują europejskie tradycje pietystyczne i prowadzą szerokie badania nad tą tematyką. Tegoroczny kongres pod hasłem przewodnim „Gefühl und Norm. Pietismus und Gefühlskulturen im 18. Jahrhundert” („Uczucie a norma. Pietyzm a kultura uczuć w XVIII wieku”) próbował odpowiedzieć między innymi na pytania, czy pobożnemu chrześcijaninowi wolno było po prostu mieć uczucia czy może raczej istniały dla niego granice tych uczuć, czyli pewne normy, które wkraczały, gdy uczuć było zbyt dużo lub nie były to uczucia dobre w rozumieniu pietystycznym. Czy uczucie i norma stoją w sprzeczności do siebie?

czytaj więcej...

Sprawozdanie z III Seminarium workshop Halle Lipiec 2018

W dniach 11-14 lipca 2018 r. w Halle odbyło się III seminarium i workshop zorganizowany w ramach Projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki[1], w którym uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownikiem projektu jest dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, pracownik naukowy Instytut Historii. Było to już kolejne spotkanie grupy badawczej pracującej w ramach wspomnianego przedsięwzięcia. Tym razem miało ono miejsce w samym centrum narodzin i rozwoju pietyzmu - w Franckesche Stiftungen w Halle. Fundacja, która powstała poprzez działalność Augusta Hermanna Francke, żyjącego w latach 1663-1727 teologa protestanckiego, pedagoga, jednego z głównych przedstawicieli przytoczonego pietyzmu obejmowała i obejmuje szereg instytucji filantropijnych oraz naukowych: domy dziecka, gimnazja, seminaria, zakłady wychowawcze, biblioteki. Głównym celem naukowym projektu jest ukazanie związków łączących Halle z odległym Sulechowem, gdzie w XVIII w. powstał wzorujący się na halleńskim ośrodek edukacyjny dla miejscowej młodzieży.

czytaj więcej...

Wprowadzenie do pracy nad manuskryptami i starodrukami z zasobów archiwum i biblioteki fundacji Franckesche Stiftungen

W ramach projektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe realizowanym pod kierownictwem dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ (Instytut Historii) członek zespołu projektowego mgr Justyna Rogińska wzięła udział w kursie Einführung in die Arbeit mit Handschriften und alten Drucken aus den Beständen des Archivs und der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen (Wprowadzenie do pracy nad manuskryptami i starodrukami z zasobów archiwum i biblioteki fundacji Franckesche Stiftungen).

czytaj więcej...

„250 Jahre Siegmund-Steinbart-Stiftung bei Züllichau. Ubi sunt?

Projekt naukowy Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe jest finansowany w ramach NPRH na lata 2016-2019. Kierownikiem projektu jest dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, z Instytutu Historii, Zakładu Dydaktyki Historii.

czytaj więcej...

Informacje o postępach prac Projektu

Obecny stan prac realizacji Projektu w ramach NPRH 2016 – 2019, nr 0274/NPRH4/H2b/83/2016 - Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe, pod kierownictwem dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii, Wydziału Humanistycznego UZ,

czytaj więcej...

Plany lekcji i rankingi uczniów Królewskiego Pedagogium w Sulechowie

W ramach projektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe realizowanym pod kierownictwem dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ (Instytut Historii) prowadzone są badania, których celem jest pozyskanie planów lekcji i rankingów uczniów Królewskiego Pedagogium w Sulechowie. W pierwszej kolejności przeprowadzona została kwerenda w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze w rezultacie, której pozyskane zostały źródła z okresu 1787-1724.

czytaj więcej...

Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji

Kierownik
dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ

Projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Jego pełny tytuł brzmi: Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe. Celem projektu są badania nad powiązaniami między tymi ośrodkami w zakresie rozwiązań pedagogicznych i kontaktów nauczycieli, wychowanków, przepływu kadry, itp. Halle i Sulechów były również prężnymi ośrodkami wydawniczymi, publikującymi m.in. druki religijne, oraz ośrodkami myśli pedagogicznej i społecznej. Przepływ druków oraz zaspokajanie zapotrzebowania na tego typu publikacje zarówno w Brandenburgii jak i na Śląsku widoczne było w ilości publikacji i w gatunkach wydawniczych. Ważnym elementem Projektu jest zbadanie i wykazanie, na ile te działania były odzwierciedleniem zapotrzebowania na książkę na tym terenie.

Prace nad bibliografią druków ukazujących się w drukarniach w Halle i badania prozopograficzne

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2016 – 2019 od prawie roku na Wydziale Humanistycznym realizowany jest projekt Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe. Na poszukiwanie druków z drukarni sulechowskich pod kierunkiem kierownika projektu, dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ (Instytut Historii), prace prowadzi pracownik merytoryczny, dr Britta Klosterberg i Jan-Hendrik Evers

Zwischenbericht aus dem Studienzentrum August Hermann Francke zu dem Projekt Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe.

 Dr. Brigitte Klosterberg, Halle

czytaj więcej...

Prace nad bibliografią druków ukazujących się w drukarniach sulechowskich w XVIII /XIX wieku.

Halle i Eisleben-Lutherstadt w ramach projektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe (NPRH 2016 – 2019, nr projektu 0274/NPRH4/H2b/83/2016)

czytaj więcej...

Czwarta kwerenda biblioteczno-archiwalna w dniach 20-27.08.2017r.

Halle i Eisleben-Lutherstadt w ramach projektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe (NPRH 2016 – 2019, nr projektu 0274/NPRH4/H2b/83/2016)

czytaj więcej...

I Seminarium i workshop

Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe
07-10.12.2016r. Zielona Góra, Sulechów, czytaj więcej...

Księga uczniów Realschule w Sulechowie

Projekt naukowy Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe jest finansowany w ramach NPRH na lata 2016-2019. Kierownikiem projektu jest dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, z Instytutu Historii, Zakładu Dydaktyki Historii. W projekcie w rożnym zakresie bierze udział 18 osób oraz 3 instytucje. czytaj więcej...

Infromacja o kwerendzie w Niemczech

W poszukiwaniu dalszych losów i śladów wychowanków oraz kadry pedagogicznej Zespołu Kształceniowego i Królewskiego Pedagogium w Sulechowie – kwerenda archiwalno-biblioteczna w ramach projekt: Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe. czytaj więcej...