Instytut Historii

Roz. Textu

V Międzynarodowy Kongres Pietystyczny „Gefühl und Norm”

W dniach 26-29.08.2018 odbył się w Halle/Saale (Niemcy) V Międzynarodowy Kongres Pietystyczny, zorganizowany przez Interdisziplinäres Zentrum für Pietismusforschung (Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Pietyzmem) przy współpracy z fundacją Franckesche Stiftungen zu Halle oraz Historische Kommission zur Erforschung des Pietismus (Historyczna Komisja do spraw badań nad pietyzmem), trzema instytucjami, które po dziś dzień kultywują europejskie tradycje pietystyczne i prowadzą szerokie badania nad tą tematyką. Tegoroczny kongres pod hasłem przewodnim „Gefühl und Norm. Pietismus und Gefühlskulturen im 18. Jahrhundert” („Uczucie a norma. Pietyzm a kultura uczuć w XVIII wieku”) próbował odpowiedzieć między innymi na pytania, czy pobożnemu chrześcijaninowi wolno było po prostu mieć uczucia czy może raczej istniały dla niego granice tych uczuć, czyli pewne normy, które wkraczały, gdy uczuć było zbyt dużo lub nie były to uczucia dobre w rozumieniu pietystycznym. Czy uczucie i norma stoją w sprzeczności do siebie?

czytaj więcej...