Instytut Historii

Roz. Textu

Pracownia Epigraficzna - redakcja Studiów Epigraficznych

prof. dr hab. Joachim Zdrenka Kierownik

Pracownia Epigraficzna Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego powstała w 2001 roku. W skład zespołu wchodzą: prof. dr hab. Joachim Zdrenka, dr Paweł Karp, dr hab. Marceli Tureczek. Celem badawczym jest zebranie, wykonanie dokumentacji fotograficznej i opracowanie inskrypcji (napisów wykonanych w materiale twardym - kamień, spiż, metal itp.) z terenu obecnego województwa lubuskiego.

Prace prowadzone są w ramach projektu: Inskrypcje na terenie Polski Zachodniej. Część pierwsza została zrealizowana w okresie: październik 2003 - marzec 2006. Część druga rozpoczęła się w listopadzie 2007 roku, a jej zakończenie planowane jest na maj 2009, obecnie realizowana jest część trzecia (do marca 2018 roku). Efektem prac wydawane zeszyty w ramach serii Corpus Inscriptionum Poloniae, T. X - województwo lubuskie, z. 1 - Inskrypcje powiatu Międzyrzeckiego do 1815 roku, zebrał i opracował M. Tureczek, (Toruń 2006); z. 2 - Powiat wschowski, zebrali i opracowali: A. Górski, P. Karp, (Toruń 2007); z. 3 - Powiat świebodziński, zebrał i opracował M. Tureczek (Toruń 2009); z. 4 - Powiat nowosolski - lapidaria w Bytomiu Odrzańskim i Kożuchowie, zebrał i opracował A. Górski (Toruń 2009); z. 5 - Powiat zielonogórski, zebrali i opracowali: A. Górski, P. Karp (Toruń 2012); z. 6 - Powiat nowosolski, zebrał i opracował A. Górski (Toruń 2013), z. 7 - Miast i powiat Gorzów Wlkp., zebrał i pracował J. Zdrenka (Toruń 2015). Obecnie trwają prace nad przygotowaniem powiatów: krośnieńskiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego i żarskiego.

Studia Epigraficzne, tom 1 Studia Epigraficzne, tom 2 Studia Epigraficzne, tom 3 Studia Epigraficzne, tom 4 Studia Epigraficzne, tom 5Studia Epigraficzne, tom 5

Pracownia jest także organizatorem cyklicznych Ogólnopolskich Konferencji Epigraficznych (2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014), których efektem jest periodyk Studia Epigraficzne (dotąd opublikowano pięć tomów).

dr Paweł Karp

Jest członkiem zespołu badawczego realizującego projekt DBN Inskrypcje na terenie Polski Zachodniej. Współautorem drugiego zeszytu X tomu Corpus Inscriptionum Poloniae - powiat wschowski (Toruń 2007). W zakresie jego zainteresowań znajduje się historia średniowiecza, historia sztuki wojennej od średniowiecza do czasów nowożytnych oraz historia polityczna XX wieku. Rozprawę doktorską pt. Husyci w świetle polityki Polski wobec Zakonu Krzyżackiego obronił w 2001 roku.