Instytut Historii

Roz. Textu

Pracownia Epigraficzna - redakcja Studiów Epigraficznych

prof. dr hab. Joachim Zdrenka Kierownik

Pracownia Epigraficzna Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego powstała w 2001 roku. W skład zespołu wchodzą: prof. dr hab. Joachim Zdrenka, dr Paweł Karp, dr hab. Marceli Tureczek. Celem badawczym jest zebranie, wykonanie dokumentacji fotograficznej i opracowanie inskrypcji (napisów wykonanych w materiale twardym - kamień, spiż, metal itp.) z terenu obecnego województwa lubuskiego.

Prace prowadzone są w ramach projektu: Inskrypcje na terenie Polski Zachodniej. Część pierwsza została zrealizowana w okresie: październik 2003 - marzec 2006. Część druga rozpoczęła się w listopadzie 2007 roku, a jej zakończenie planowane jest na maj 2009, obecnie realizowana jest część trzecia (do marca 2018 roku). Efektem prac wydawane zeszyty w ramach serii Corpus Inscriptionum Poloniae, T. X - województwo lubuskie, z. 1 - Inskrypcje powiatu Międzyrzeckiego do 1815 roku, zebrał i opracował M. Tureczek, (Toruń 2006); z. 2 - Powiat wschowski, zebrali i opracowali: A. Górski, P. Karp, (Toruń 2007); z. 3 - Powiat świebodziński, zebrał i opracował M. Tureczek (Toruń 2009); z. 4 - Powiat nowosolski - lapidaria w Bytomiu Odrzańskim i Kożuchowie, zebrał i opracował A. Górski (Toruń 2009); z. 5 - Powiat zielonogórski, zebrali i opracowali: A. Górski, P. Karp (Toruń 2012); z. 6 - Powiat nowosolski, zebrał i opracował A. Górski (Toruń 2013), z. 7 - Miast i powiat Gorzów Wlkp., zebrał i pracował J. Zdrenka (Toruń 2015). Obecnie trwają prace nad przygotowaniem powiatów: krośnieńskiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego i żarskiego.

Studia Epigraficzne, tom 1 Studia Epigraficzne, tom 2 Studia Epigraficzne, tom 3 Studia Epigraficzne, tom 4 Studia Epigraficzne, tom 5Studia Epigraficzne, tom 5

Pracownia jest także organizatorem cyklicznych Ogólnopolskich Konferencji Epigraficznych (2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014), których efektem jest periodyk Studia Epigraficzne (dotąd opublikowano pięć tomów).