Instytut Historii

Roz. Textu

dr Paweł Karp

Jest członkiem zespołu badawczego realizującego projekt DBN Inskrypcje na terenie Polski Zachodniej. Współautorem drugiego zeszytu X tomu Corpus Inscriptionum Poloniae - powiat wschowski (Toruń 2007). W zakresie jego zainteresowań znajduje się historia średniowiecza, historia sztuki wojennej od średniowiecza do czasów nowożytnych oraz historia polityczna XX wieku. Rozprawę doktorską pt. Husyci w świetle polityki Polski wobec Zakonu Krzyżackiego obronił w 2001 roku.