Instytut Historii

Roz. Textu

Polskie Towarzystwo Historyczne

pth

60 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Zielonej Górze
1954-2014

 

Początki zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego datują się od kwietnia 1954 roku. Wówczas ówczesny sekretarz generalny PTH prof. Stanisław Herbst zwrócił się z propozycją współpracy do dyrektora Archiwum Państwowego, które miało wówczas siedzibę w Sulechowie - dra Tadeusza Mencla. W 1958 roku w Zielonej Górze powstała Stacja Naukowa PTH, której zadania polegały na inicjowaniu i prowadzeniu prac naukowo-badawczych z historii regionalnej i dyscyplin pokrewnych. Ważne miejsce w pracach stacji stanowił specjalistyczny księgozbiór naukowy, który po jej likwidacji w 1975 roku został przekazany Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Wymiernym efektem prac badawczych stacji były wydawnictwa realizowane we współpracy Lubuskim Towarzystwem Kultury i Lubuskim Towarzystwem Naukowym.

Stacja Naukowa PTH była zaczątkiem instytucji naukowej i odegrała dużą rolę w rozwoju badań i środowiska historycznego. Grono jej współpracowników z profesorami Władysławem Korczem, Hieronimem Szczegółą i Joachimem Benyskiewiczem współtworzyło Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, dziś Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Od 1954 roku funkcję prezesa zielonogórskiego oddziału PTH sprawowali kolejno: Tadeusz Mencel, Roman Szczepaniak, Zygmunt Rutkowski, Władysław Korcz, Alfred Kucner, Wiktor Lemiesz, Kazimierz Bartkiewicz, Józef Iwan, Marian Eckert, Jerzy Piotr Majchrzak, Andrzej Toczewski, Czesław Osękowski, Dariusz Dolański i Tomasz Nodzyński.

Obecnie zielonogórski oddział PTH liczy ponad 60 osób, zrzeszając pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Wojskowego w Drzonowie, Muzeum Miejskiego w Nowej Soli, Archiwum Państwowego w Zielonej Górze oraz nauczycieli inne osoby zainteresowane historią. Członkiem Honorowym PTH jest w Zielonej Górze prof. Hieronim Szczegóła, do 9.02. 2015 r. był prof. Marian Eckert ( 1932-2015), a do 2010 roku mgr Elżbieta Bartkiewicz (1933-2010).

 

 

Kontakt

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Zielonej Górze
Al. Wojska Polskiego 69
65-672 Zielona Góra
+48 328 3272

Nr konta Oddziału (z możliwością opłacania składek rocznych - pracujący 20 zł, studenci studiów lic., mgr i dr oraz emeryci 10 zł):
BGŻ S.A.
89 2030 0045 1110 0000 0397 7540
NIP: 929-16-63-252,
Regon: 000807671-00053
Adres i nr konta Zarządu Głównego w Warszawie (z możliwością wpłacania 1% podatku):
Polskie Towarzystwo Historyczne - Zarząd Główny,
Rynek Starego Miasta 29/31,
00-271 Warszawa;
Bank Millenium O/Warszawa
48 1160 2201 0000 0000 5515 6953;
NIP: 525 15 53 779;
KRS: 0000-100740
Zarząd Oddziału
 • dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ – prezes
 • dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ – wiceprezes
 • dr Tadeusz Dzwonkowski – wiceprezes
 • dr Hanna Kurowska – sekretarz
 • dr Grażyna Wyder – skarbnik
 • dr Tomasz Andrzejewski – członek, przewodniczący Koła PTH w Nowej Soli
 • dr hab. Andrzej Gillmeister – członek
 • mgr Krzysztof Mazur – zastępca sekretarza
 • dr Małgorzata Szymczak – członek, sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej
 • dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ – Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej
Komisja Rewizyjna
 • dr hab. Zbigniew Bujkiewicz – przewodniczący
 • dr Roman Józefiak – sekretarz
 • Zdzisław Szukiełowicz – członek
Koło PTH w Nowej Soli
 • dr Tomasz Andrzejewski (Muzeum Miejskie w Nowej Soli)
Komisja dydaktyczna
 • dr hab. Bogumiła Burda, prof UZ
Adres do korespondencji:
B.Burda@ih.uz.zgora.pl
H.Kurowska@ih.uz.zgora.pl