Instytut Historii

Roz. Textu

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

www.olimpiadahistoryczna.pl

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Korytko – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Sekretarz Naukowy: dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
historyczna.olimpiada@gmail.com

Komitet Główny Olimpiady Historycznej Juniorów
Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Machałek – Uniwersytet Szczeciński
Kierownik organizacyjny: dr Marta Zalewska
ul. Wawrzyniaka 15, 70-393 Szczecin
junior.historia@op.plKomitet Okręgowy Olimpiady Historycznej - Okręg Lubuski
ul. Wojska Polskiego 69/415
65-780 Zielona Góra
Przewodnicząca KO Olimpiady Historycznej: dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ
Przewodnicząca KO Olimpiady Historycznej Juniorów: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
Sekretarz: dr Małgorzata Szymczak