Instytut Historii

Roz. Textu

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

www.olimpiadahistoryczna.pl

dr hab. Stanisław Roszak, prof. UMK- przewodniczący
dr Michał Targowski- sekretarz
mt@umk.pl

Komitet Główny Olimpiady Historycznej
ul. Władysława Bojarskiego 1
87-100 Toruń
Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Plac Teatralny 2a
87-100 Toruń

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej - Okręg Lubuski

ul. Wojska Polskiego 69/415
65-780 Zielona Góra
  • dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ – Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OH
  • dr Małgorzata Szymczak - sekretarz ,
  • dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
  • dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ
  • dr hab. Andrzej Gillmeister, prof UZ
  • dr Hanna Kurowska
  • dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
  • dr Maciej Lubik
  • dr Ireneusz Wojewódzki