Instytut Historii

Roz. Textu
 • icon Polska wersja
 • icon Angielska wersja

Periodyczne wydawnictwo (ISSN -1428-0663) Instytutu Historii ukazujące się od 1992 roku pod redakcją Joachima Benyskiewicza (t. 1), Hieronima Szczegóły (t. 2), Czesława Osękowskiego (t. 3-6), Wojciecha Strzyżewskiego (t. 7-8), Dariusza Dolańskiego (t. 9-14) i Roberta Skobelskiego (od t. 15). STUDIA ZACHODNIE poświęcone są problematyce pogranicza polsko-niemieckiego, historii Ziem Zachodnich oraz szeroko rozumianym relacjom między Wschodem a Zachodem.

“Studia Zachodnie”  is a periodic publication of the Institute of History, which has been issued since 1992 and edited by Joachim Benyskiewicz (Vol. 1), Hieronim Szczegóła (Vol. 2) Czesław Osękowski (Vol. 3-6), Wojciech Strzyżewski (Vol. 7-8) and Dariusz Dolański (Vol. 9 and the following). Among members of the Editorial Committee are Kazimierz Bobowski, Tomasz Nodzyński and Robert Skobelski (secretary). “Studia Zachodnie” is devoted to the problems of the Western Territories of Poland, problems of Polish/German border areas and – in a broader sense – the relations between the East and the West. In “Studia Zachodnie” there are published scholarly articles, documentary sources and reviews. Volumes 3-9 comprise summaries in German, and from Vol. 9 in English.

Studia Zachodnie

studia zachodnie

KONTAKT mailowy do redakcji: w3studiaih@ih.uz.zgora.pl

 • Christoph Augustynowicz (Wiedeń)
 • Dariusz Dolański (Zielona Góra)
 • Jörg Jansen (Berlin)
 • Joachim Kuropka (Vechta)
 • Jan Musekamp (Frankfurt nad Odrą)
 • Czesław Osękowski (Zielona Góra)
 • Andrzej Sakson (Poznań)
 • Wojciech Strzyżewski (Zielona Góra)
 • Hieronim Szczegóła (Zielona Góra)
 • Edward Włodarczyk (Szczecin)
 • Kazimierz Wóycicki (Warszawa)
 • Pablo Blesa Aledo (Murcja)

Redaktor naczelny

 • Robert Skobelski

Sekretarz redakcji

Redaktorzy tematyczni

 • Joanna Karczewska (historia średniowiecza)
 • Tomasz  Jaworski (historia nowożytna)
 • Tomasz Nodzyński (historia XIX w.)
 • Stefan Dudra (historia XX w.)

Redaktor językowy

 • Beata Szczeszek

Redaktor statystyczny:

 • Hanna Kurowska
 • Katarzyna Balbuza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Leszek Belzyt (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Zbigniew Bujkiewicz (Zielona Góra)
 • Dariusz Dąbrowski (Bydgoszcz)
 • Tadeusz Dzwonkowski (Zielona Góra)
 • Janusz Faryś (Szczecin)
 • Radosław Gaziński (Szczecin)
 • Bohdan Halczak (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Stanisław Jankowiak (Poznań)
 • Wanda Jarząbek (Warszawa)
 • Dariusz Karczewski (Bydgoszcz)
 • Janusz Karwat (Poznań)
 • Robert Klementowski (Wrocław)
 • Yaman Kouli (Chemnitz)
 • Daniel Koteluk (Zielona Góra)
 • Aleksandra Kruk (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Teresa Kulak (Wrocław)
 • Piotr Kwiatkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Robert Łoś (Łódź)
 • Przemysław Matusik (Poznań)
 • Joanna Nowosielska-Sobel (Wrocław)
 • Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński)
 • Czesław Osękowski (Zielona Góra)
 • Dariusz Rymar (Gorzów Wlkp.)
 • Anna Pobóg - Lenartowicz (Opole)
 • Grzegorz Strauchold (Wrocław)
 • Wojciech Strzyżewski (Zielona Góra)
 • Włodzimierz Suleja (Wrocław)
 • Adam Szweda (Toruń)
 • Małgorzata Świder (Opole)
 • Andrzej Wałkówski (Uniwersytet Łódzki)
 • Gabriela Wąs (Wrocław)
 • Filip Wolański (Wrocław)
 • Rościsław Żerelik (Wrocław)
 • Michał Zwierzykowski (Poznań)

 

 

 

STUDIA ZACHODNIE W ZIELONOGÓRSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ
STUDIA ZACHODNIE IN DIGITAL LIBRARY OF ZIELONA GORA

 

Wersja drukowana czasopisma ma charakter pierwotny. Na jej podstawie generowana jest wersja cyfrowa w ZBC.