Instytut Historii

Roz. Textu
 • PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Macieja METECKIEGO (13 lipca br.)

 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Renaty SOŁTYSEK (7 lipca br.)

 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej (8 czerwca br.).

 • Przez życie z pasją do historii

  Kształcić ludzi mądrych, szanować przeszłość, kreować przyszłość - to hasło Instytutu Historii UZ. Instytutu, który dba o to, aby edukacja w

  Więcej...
 • 1

Studia Zachodnie

studia zachodnie

KONTAKT mailowy do redakcji: w3studiaih@ih.uz.zgora.pl

 • Christoph Augustynowicz (Wiedeń)
 • Pablo Blesa Aledo (Murcja)
 • Dariusz Dolański (Zielona Góra)
 • Jörg Jansen (Berlin)
 • Joachim Kuropka (Vechta)
 • Jan Musekamp (Frankfurt nad Odrą)
 • Czesław Osękowski (Zielona Góra)
 • Andrzej Sakson (Poznań)
 • Wojciech Strzyżewski (Zielona Góra)
 • Hieronim Szczegóła (Zielona Góra)
 • Edward Włodarczyk (Szczecin)
 • Kazimierz Wóycicki (Warszawa)

Redaktorzy naczelni

 • Marceli Tureczek
 • Radosław Domke

Sekretarz redakcji

Redaktorzy tematyczni

 • Joanna Karczewska (historia średniowiecza)
 • Tomasz  Jaworski (historia nowożytna)
 • Tomasz Nodzyński (historia XIX w.)
 • Stefan Dudra (historia XX w.)
 • Robert Skobelski (historia XX w.)

Redaktor językowy

 • Beata Szczeszek

Redaktor statystyczny:

 • Hanna Kurowska
 • Katarzyna Balbuza (Poznań)
 • Leszek Belzyt (Zielona Góra)
 • Zbigniew Bujkiewicz (Zielona Góra)
 • Dariusz Dąbrowski (Bydgoszcz)
 • Tadeusz Dzwonkowski (Zielona Góra)
 • Janusz Faryś (Szczecin)
 • Radosław Gaziński (Szczecin)
 • Bohdan Halczak (Zielona Góra)
 • Beata Halicka (Poznań)
 • Stanisław Jankowiak (Poznań)
 • Wanda Jarząbek (Warszawa)
 • Tomasz Jaworski (Zielona Góra)
 • Dariusz Karczewski (Bydgoszcz)
 • Janusz Karwat (Poznań)
 • Robert Klementowski (Wrocław)
 • Yaman Kouli (Chemnitz)
 • Daniel Koteluk (Zielona Góra)
 • Aleksandra Kruk (Zielona Góra)
 • Teresa Kulak (Wrocław)
 • Piotr Kwiatkiewicz (Warszawa)
 • Robert Łoś (Łódź)
 • Przemysław Matusik (Poznań)
 • Joanna Nowosielska-Sobel (Wrocław)
 • Danuta Okoń (Szczecin)
 • Czesław Osękowski (Zielona Góra)
 • Dariusz Rymar (Gorzów Wlkp.)
 • Anna Pobóg - Lenartowicz (Opole)
 • Grzegorz Strauchold (Wrocław)
 • Wojciech Strzyżewski (Zielona Góra)
 • Włodzimierz Suleja (Wrocław)
 • Adam Szweda (Toruń)
 • Małgorzata Świder (Opole)
 • Andrzej Wałkówski (Łódź)
 • Gabriela Wąs (Wrocław)
 • Filip Wolański (Wrocław)
 • Michał Zwierzykowski (Poznań)
 • Rościsław Żerelik (Wrocław)
grzbiety studia.zachodznie.t.9 studia.zachodznie.t.10 studia.zachodznie.t.11 studia.zachodznie.t.12 studia.zachodznie.t.13 studia.zachodznie.t.14
  studia.zachodznie.t.15 studia.zachodznie.t.16  studia.zachodznie.t.12  studia.zachodznie.t.12  studia.zachodznie.t.19  studia.zachodznie.t.19

 

STUDIA ZACHODNIE W ZIELONOGÓRSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ
STUDIA ZACHODNIE IN DIGITAL LIBRARY OF ZIELONA GORA

 

Wersja drukowana czasopisma ma charakter pierwotny. Na jej podstawie generowana jest wersja cyfrowa w ZBC.