Instytut Historii

Roz. Textu
 • icon Polska wersja
 • icon Angielska wersja

Periodyczne wydawnictwo (ISSN -1428-0663) Instytutu Historii ukazujące się od 1992 roku pod redakcją Joachima Benyskiewicza (t. 1), Hieronima Szczegóły (t. 2), Czesława Osękowskiego (t. 3-6), Wojciecha Strzyżewskiego (t. 7-8), Dariusza Dolańskiego (t. 9-14) i Roberta Skobelskiego (od t. 15). STUDIA ZACHODNIE poświęcone są problematyce pogranicza polsko-niemieckiego, historii Ziem Zachodnich oraz szeroko rozumianym relacjom między Wschodem a Zachodem.

“Studia Zachodnie”  is a periodic publication of the Institute of History, which has been issued since 1992 and edited by Joachim Benyskiewicz (Vol. 1), Hieronim Szczegóła (Vol. 2) Czesław Osękowski (Vol. 3-6), Wojciech Strzyżewski (Vol. 7-8) and Dariusz Dolański (Vol. 9 and the following). Among members of the Editorial Committee are Kazimierz Bobowski, Tomasz Nodzyński and Robert Skobelski (secretary). “Studia Zachodnie” is devoted to the problems of the Western Territories of Poland, problems of Polish/German border areas and – in a broader sense – the relations between the East and the West. In “Studia Zachodnie” there are published scholarly articles, documentary sources and reviews. Volumes 3-9 comprise summaries in German, and from Vol. 9 in English.

Studia Zachodnie

studia zachodnie

KONTAKT mailowy do redakcji: w3studiaih@ih.uz.zgora.pl

 • Christoph Augustynowicz (Wiedeń)
 • Pablo Blesa Aledo (Murcja)
 • Dariusz Dolański (Zielona Góra)
 • Jörg Jansen (Berlin)
 • Joachim Kuropka (Vechta)
 • Jan Musekamp (Frankfurt nad Odrą)
 • Czesław Osękowski (Zielona Góra)
 • Andrzej Sakson (Poznań)
 • Wojciech Strzyżewski (Zielona Góra)
 • Hieronim Szczegóła (Zielona Góra)
 • Edward Włodarczyk (Szczecin)
 • Kazimierz Wóycicki (Warszawa)

Redaktorzy naczelni

 • Marceli Tureczek
 • Radosław Domke

Sekretarz redakcji

Redaktorzy tematyczni

 • Joanna Karczewska (historia średniowiecza)
 • Tomasz  Jaworski (historia nowożytna)
 • Tomasz Nodzyński (historia XIX w.)
 • Stefan Dudra (historia XX w.)
 • Robert Skobelski (historia XX w.)

Redaktor językowy

 • Beata Szczeszek

Redaktor statystyczny:

 • Hanna Kurowska
 • Katarzyna Balbuza (Poznań)
 • Leszek Belzyt (Zielona Góra)
 • Zbigniew Bujkiewicz (Zielona Góra)
 • Dariusz Dąbrowski (Bydgoszcz)
 • Tadeusz Dzwonkowski (Zielona Góra)
 • Janusz Faryś (Szczecin)
 • Radosław Gaziński (Szczecin)
 • Bohdan Halczak (Zielona Góra)
 • Beata Halicka (Poznań)
 • Stanisław Jankowiak (Poznań)
 • Wanda Jarząbek (Warszawa)
 • Tomasz Jaworski (Zielona Góra)
 • Dariusz Karczewski (Bydgoszcz)
 • Janusz Karwat (Poznań)
 • Robert Klementowski (Wrocław)
 • Yaman Kouli (Chemnitz)
 • Daniel Koteluk (Zielona Góra)
 • Aleksandra Kruk (Zielona Góra)
 • Teresa Kulak (Wrocław)
 • Piotr Kwiatkiewicz (Warszawa)
 • Robert Łoś (Łódź)
 • Przemysław Matusik (Poznań)
 • Joanna Nowosielska-Sobel (Wrocław)
 • Danuta Okoń (Szczecin)
 • Czesław Osękowski (Zielona Góra)
 • Dariusz Rymar (Gorzów Wlkp.)
 • Anna Pobóg - Lenartowicz (Opole)
 • Grzegorz Strauchold (Wrocław)
 • Wojciech Strzyżewski (Zielona Góra)
 • Włodzimierz Suleja (Wrocław)
 • Adam Szweda (Toruń)
 • Małgorzata Świder (Opole)
 • Andrzej Wałkówski (Łódź)
 • Gabriela Wąs (Wrocław)
 • Filip Wolański (Wrocław)
 • Michał Zwierzykowski (Poznań)
 • Rościsław Żerelik (Wrocław)
grzbiety studia.zachodznie.t.9 studia.zachodznie.t.10 studia.zachodznie.t.11 studia.zachodznie.t.12 studia.zachodznie.t.13 studia.zachodznie.t.14
  studia.zachodznie.t.15 studia.zachodznie.t.16  studia.zachodznie.t.12  studia.zachodznie.t.12  studia.zachodznie.t.19  studia.zachodznie.t.19

 

STUDIA ZACHODNIE W ZIELONOGÓRSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ
STUDIA ZACHODNIE IN DIGITAL LIBRARY OF ZIELONA GORA

 

Wersja drukowana czasopisma ma charakter pierwotny. Na jej podstawie generowana jest wersja cyfrowa w ZBC.