Instytut Historii

Roz. Textu

Pracownia Atlasu Historycznego Województwa Lubuskiego

prof. dr hab. Tomasz Jaworski - Kierownik

Pracownia Lubskiego Atlasu Historycznego powstała w 2010 roku jako efekt prowadzonych od kilku lat badań nad przemianami krajobrazu kulturowego i zmian demograficznych w regionie. Jej celem badawczym jest opracowanie następujących zagadnień dotyczących obszaru dzisiejszego województwa lubuskiego:

  • zebranie informacji statystycznych,
  • opracowanie map historycznych
  • historyczna rekonstrukcja krajobrazu kulturowego i politycznego,
  • prowadzenie prac dyplomowych w zakresie geografii historycznej.

Pracownia prowadzi dokumentację fotograficzną zachowanych obiektów historycznych oraz materiały do opracowania dziejów wsi i miast na Ziemi Lubuskiej.

Pracownia ściśle współpracuje z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz samorządami gmin i powiatów. We współpracy z ze Starostwem Powiatu Żarskiego wydano Atlas historyczny Ziemi Żarskiej (Zielona Góra 2013).