Instytut Historii

Roz. Textu

Pracownia Badań Regionalnych

Pracownia Badań Regionalnych działająca w Instytucie Historii UZ gromadzi czasopisma, literaturę i prace magisterskie, których tematyką jest historia regionu. Tworzona w ten sposób baza źródłowa stanowi podstawę do poszerzenia stanu badań nad przeszłością regionu oraz bogate zaplecze dydaktyczne.

Materiały gromadzone w Pracowni stanowić mogą tematykę prac magisterskich pisanych w Instytucie Historii oraz referatów naukowych dotyczących zagadnień regionalnych. Zbiory te nabierają szczególnego znaczenia wobec coraz szerszego wprowadzania tematyki historii regionalnej do programów oświatowych oraz wyraźnie uświadamianej potrzeby dokumentowania tożsamości regionu w kontekście integracji Polski ze strukturami europejskimi.