Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Archeologii i Historii Starożytnej

Główne kierunki badań

  • Pradzieje ziem polskich.
  • Archeologia wczesnośredniowiecznej Europy i Polski.
  • Metody archeologiczne w badaniach nad późnym średniowieczem i czasami nowożytnymi.
  • Historia społeczna i polityczna cesarstwa rzymskiego.

Doktoranci

mgr Monika Kaczmarek
M. Kaczmarek przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Bogdana Bobowskiego poświęconą archeologii eksperymentalnej i zagadnieniom związanym ornamentem tekstylnym i jego identyfikacją na ceramice pradziejowej z terenu Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Śląska i Wielkopolski.
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Adam Rapiejko
A. Rapiejko pod kierunkiem prof. Bogdana Bobowskiego przygotowuje pracę doktorską na temat nowożytnej chirurgii Gdańska na tle porównawczym w świetle zabytków archeologicznych
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Joanna Zięba
J. Zięba przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Wojciecha Dzieduszyckiego poświęconą dziejom zabytkowej architektury sakralnej na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku.
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...