Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Archeologii i Historii Starożytnej

Główne kierunki badań

  • Historia kulturowa świata antycznego.
  • Historia społeczna i polityczna starożytnej Grecji i Rzymu.
  • Metodologiczne i historiograficzne aspekty badań nad antykiem.
  • Pradzieje ziem polskich.