Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Demografii i Historii Gospodarczej

Główne kierunki badań

31
  • Ruchy ludnościowe na pograniczu śląsko-łużyckim.
  • Kultura krajobrazu.
  • Antropologia historii.
  • Rekonstrukcja rodzin pogranicza polsko-niemieckiego.
  • Wspólnoty samorządowe w warunkach globalizacji.
  • Elity polityczne a gospodarcza i polityczna sprawność państwa.
  • Procesy demograficzne na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku

Doktoranci

mgr Piotr Hadziacz
....
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Mariusz Jaśkowiak
M. Jaśkowiak pod kierunkiem prof. Tomasza Jaworskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą gospodarce leśnej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Agnieszka Łachowska
M. Łachowska przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Tomasza Jaworskiego poświęconą zewnętrznym przejawom kapitału społecznego i kulturowego na wsi w XIX-XX wieku na przykładzie Łużyc.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Paweł Łachowski
P. Łachowski pod kierunkiem prof. Tomasza Jaworskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą traktom komunikacyjnym na pograniczu śląsko-wielkopolskim w okresie nowożytnym.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Justyna Rogińska
J. Rogińska przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Tomasza Jaworskiego poświęconą naukowej i kulturalnej aktywności mieszkańców Gubina w dobie rewolucji naukowo-przemysłowej.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Robert Zielonka
R. Zielonka pod kierunkiem prof. Tomasza Jaworskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą demografii jako determinantowi wzrostu gospodarczego i rozwoju rynku województwie lubuskim.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...