Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Dydaktyki Historii

Główne kierunki badań

  • Nowoczesne metody i koncepcje nauczania.
  • Egzaminy zewnętrzne: procedury i kryteria oceniania.
  • Podręczniki szkolne do nauczania historii i ich ewolucja.
  • Historia szkolnictwa w okresie wczesnonowożytnym.
  • Problem wielokulturowego dziedzictwa Ziem Zachodnich w nauczaniu historii.

Doktoranci

mgr Joanna Kasprowicz
J. Kasprowicz przygotowuje pod kierunkiem prof. Bogumiły Burdy pracę doktorską poświęconą edukacji kobiet po 1945 roku.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Natalia Gorzkiewicz
N. Gorzkiewicz przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Bogumiły Burdy poświęconą problematyce rodziny w dwudziestoleciu międzywojennym.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Barbara Grocholska
....
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Beata Józków
B. Józków przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Bogumiły Burdy badania świadomości historycznej współczesnej młodzieży na Dolnym Śląsku.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Daria Chmielowiec
D. Chmielowiec przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Bogumiły Burdy poświęconą wizerunkowi kobiet w programach partii politycznych i edukacji historycznej w II Rzeczpospolitej
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Danuta Nowak
D. Nowak przygotowuje pod kierunkiem prof. Bogumiły Burdy przygotowuje pracę doktorską poświęconą edukacji historycznej w powojennej Polsce.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...