Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Dydaktyki Historii

Główne kierunki badań

  • Nowoczesne metody i koncepcje nauczania.
  • Egzaminy zewnętrzne: procedury i kryteria oceniania.
  • Podręczniki szkolne do nauczania historii i ich ewolucja.
  • Historia szkolnictwa w okresie wczesnonowożytnym.
  • Problem wielokulturowego dziedzictwa Ziem Zachodnich w nauczaniu historii.