Instytut Historii

Roz. Textu

dr Małgorzata Szymczak

415 (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
M.Szymczak@ih.uz.zgora.pl
Publikacje, Nauka Polska

 

 

Problematyka badawcza
  • Historia kobiet.
  • Treści kształcenia historycznego w programach i podręcznikach.
  • Stereotypy w nauczaniu historii.
  • Dzieje oświaty i szkolnictwa XX w. na Ziemi Lubuskiej.

M. Szymczak jest autorką monografii Kobiety w polskich programach i podręcznikach do nauczania historii dla szkoły średniej po II wojnie światowej (Zielona Góra 2011) oraz współautorką programów szkolnych i podręczników do nauczania historii, historii i społeczeństwa oraz dziedzictwa epok. Jest współredaktorem opracowań z zakresu nauczania historii: Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole (Zielona Góra 2002, z T. Jaworskim, B. Burdą) i Spojrzenia na pogranicza dawniej i dziś. Budowanie tożsamości na pograniczach (Rocznik Lubuski, T. 35, część 1, Zielona Góra 2009, z B. Burdą). Brała udział w międzynarodowym programie Teaching History for a Europe in Common THIEC – Enseigner les passés douloureux pour un Europe commun (2011-2013) oraz projektach Saksońskiej Agencji Oświatowej: Obywatele dla wolności. Odwaga cywilna w warunkach dyktatury. Saksonia i Dolny Śląsk w latach 1945 - 1989 / Bürger für die Freiheit. Zivilcourage in totalitären Regimen. Sachsen und Niederschlesien 1945–1989 i Badania transgraniczne w dziedzinie edukacji. Strategie kształcenia regionalnego i międzykulturowego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym w świetle badań historycznych i socjologicznych 2013-2015 / Grenzüberschreitende Bildungsforschung. Strategien der regionalen und interkulturellen Bildung in der sächsisch-niederschlesischen Grenzregion im Lichte von historischen und soziologischen Untersuchungen . Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komisji Dydaktycznej PTH, sekretarzem Olimpiady Historycznej Okręgu Lubuskiego, egzaminatorem maturalnym z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz rzeczoznawcą MEN do spraw podręczników historii.