Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Historii Najnowszej

Główne kierunki badań

  • Historia polityczna Polski po 1945 roku.
  • Polityka zagraniczna PRL.
  • Stosunki polsko-niemieckie po 1945 roku.
  • Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna.
  • Proces integracji europejskiej.
  • Historia Związku Radzieckiego.
  • Historia wojskowości.