Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Historii Najnowszej

Główne kierunki badań

  • Historia polityczna Polski po 1945 roku.
  • Polityka zagraniczna PRL.
  • Stosunki polsko-niemieckie po 1945 roku.
  • Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna.
  • Proces integracji europejskiej.
  • Historia Związku Radzieckiego.
  • Historia wojskowości.

Doktoranci

mgr Marek Budniak
....
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Błażej Grysztar
....
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Tadusz Serylak
....
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Daniel Kulhawiec
M. Kulhawiec przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Roberta Skobelskiego poświęconą polityce PRL wobec procesów dekolonizacyjnych w obszarze wpływów francuskich.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Sergiusz Łukasiewicz
S. Łukasiewicz przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Roberta Skobelskiego poświęconą organizacjom młodzieżowym w województwie zielonogórskim w latach 1950-1975.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Małgorzata Sobol
M. Sobol pod kierunkiem prof. Roberta Skobelskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą gospodarce leśnej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Michał Trojanowski
M. Trojanowski przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Roberta Skobelskiego poświęconą ochronie polskiej granicy zachodniej po 1945 roku.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Damian Utracki
D. Utracki przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Roberta Skobelskiego poświęconą polonizacji nazw geograficznych na Zistrongiach Zachodnich.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...