Instytut Historii

Roz. Textu

dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ - kierownik zakładu

R.Skobelski

116 (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
R.Skobelski@ih.uz.zgora.pl
Publikacje, Nauka Polska

 

Problematyka badawcza
  • Okres stalinowski Polsce.
  • Konflikty społeczno-polityczne w PRL.
  • Polityka zagraniczna PRL.
  • Historia gospodarcza PRL.
  • Stosunki Polski z krajami socjalistycznymi.
  • Dzieje ziemi lubuskiej po II wojnie światowej.

Robert Skobelski jest autorem lub współautorem kilku monografii m.in. Ziemie Zachodnie i Północne w okresie realizacji planu 6-letniego (Zielona Góra 2002), Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970. Współpraca – napięcia – konflikty (Poznań 2010), Z prądem i pod prąd. Historia zielonogórskiej Elektrociepłowni (Zielona Góra 2011), współredaktorem pracy zbiorowej Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej (Zielona Góra 2009, z Cz. Osękowskim) oraz redaktorem naczelnym „Studiów Zachodnich”. Jest zastępcą prezesa Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze.