Instytut Historii

Roz. Textu

dr hab. Radosław Domke, prof. UZ

R.Domke

216 (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
...
Publikacje, Nauka Polska

 

 

Problematyka badawcza
  • Polska w latach 70. XX wieku
  • Dzieje pogranicza polsko-niemieckiego po II wojnie światowej
  • Historia myśli geopolitycznej
  • Historia społeczna w filmie

Radosław Domke (ur. 1981 r.) jest autorem 133 publikacji naukowych, w tym pięciu monografii (Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948, Galopująca epoka: szkice z historii XX wieku, Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, Pędzące stulecie. Wykłady z historii XX wieku oraz Pięćdziesiąt lat zielonogórskiego AZS, razem z T. Grzybowskim) oraz jednego przekładu książki (H.J. Mackinder, Demokratyczne ideały a rzeczywistość). W wieku 33 lat ukończył maszynopis rozprawy habilitacyjnej, która stała się podstawą otrzymania przez niego tytułu naukowego doktora habilitowanego oraz zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie kończy książkę profesorką poświęconą obrazowi polskiego społeczeństwa w kinematografii PRL. Oprócz macierzystej uczelni wykładał na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz Universidad Católica San Antonio de Murcia. Uczestniczył w przeszło pięćdziesięciu konferencjach naukowych, w tym również zagranicznych (Cambridge). Jest Kierownikiem Studiów Podyplomowych w Instytucie Historii UZ, zastępcą redaktora naczelnego „Studiów Zachodnich” oraz członkiem zarządu zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.