Instytut Historii

Roz. Textu

prof. dr hab. Czesław Osękowski

C.Osekowski

120 (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
C.Osekowski@ih.uz.zgora.pl
Publikacje, Nauka Polska

 

Problematyka badawcza
  • Procesy społeczne w Polsce po 1945 r.
  • Relacje polsko-niemieckie.
  • Problem integracji europejskiej i współpracy transgranicznej.
  • Historia polityczna Polski po 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się ładu powojennego.

Cz. Osękowski jest autorem, współautorem i redaktorem wielu publikacji, m.in. Pionierzy w mundurach na Ziemi Lubuskiej (Zielona Góra 1985); Euroregiony na pograniczu polsko - niemieckim (1991-1997) (Zielona Góra 1998, z H. Szczegółą). Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989-1997) (Zielona Góra 1999, z H. Szczegółą), Referendum z 30 czerwca 1946 roku w Polsce (Warszawa 2000, nagroda "Polityki" za najlepszą książkę historyczną 2000 roku), Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce (Poznań 2000), Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej (Zielona Góra 2005), Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej (Zielona Góra 2009) i "Ziemie Odzyskane" po drugiej wojnie światowej (Zielona Góra 2015). Był konsultantem naukowym programu badawczego pt. Odra jako krajobraz kulturowy realizowanego przez rządy Polski i RFN. Uczestniczył w czterech polsko-niemieckich grantach naukowych i w pięciu polskich. W latach 2001-2004 pracował w polsko-niemieckim zespole opracowującym koncepcję przestrzennego zagospodarowania pogranicza polsko-niemieckiego do 2020 roku. Pracował w zespole Ministra Edukacji Narodowej ds. powołania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Był prezesem zielonogórskiego oddziału PTH, dyrektorem Instytutu Historii, dziekanem Wydziału Humanistycznego i rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest przewodniczącym Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Programowej Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniego oraz Rady Programowej „Studiów Zachodnich”. Jest m.in. laureatem nagrody historycznej tygodnika „Polityka”, nagrody „Studiów Zielonogórskich” i Lubuszaninem Roku w plebiscycie „Gazety Lubuskiej”.