Instytut Historii

Roz. Textu

dr Dariusz Fabisz

413 (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
D.Fabisz@ih.uz.zgora.pl
Publikacje, Nauka Polska

 

 

Problematyka badawcza
  • Nauczanie w szkołach ponadgimnazjalnych.
  • Historia Polski i powszechna XX wieku.
  • Historia wojskowości.
  • Polskie środowisko emigracyjne po 1945 roku.

D. Fabisz jest autorem biografii:Generał Lucjan Żeligowski (1865-1947). Działalność wojskowa i polityczna(Warszawa 2007) oraz opracował krytycznie Pamiętniki generała broni Lucjana Żeligowskiego (Warszawa 2014). Jest członkiem Światowej Rady Badań nad Polonią, Instytutu Józefa Piłsudskiego i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Odbył staż naukowy w Wilnie (2002). Kilkukrotny stypendysta Polonia Aid Foundation Trust w Londynie.