Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Historii Nauki i Kultury

Główne kierunki badań

  • historia historiografii
  • kultura i religia w dziejach
  • wychowanie i edukacja w społeczeństwie
  • metodologia historii
  • pamięć historyczna.