Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Historii Średniowiecznej

Główne kierunki badań

43
  • Historia miast wczesnośredniowiecznej Europy.
  • Historia Bizancjum w wiekach średnich.
  • Historia społeczna i polityczna średniowiecza.
  • Kultura i mentalność rycerska średniowiecza i okresu wczesnonowożytnego.