Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Historii Średniowiecznej

Główne kierunki badań

43
  • Historia miast wczesnośredniowiecznej Europy.
  • Historia Bizancjum w wiekach średnich.
  • Historia społeczna i polityczna średniowiecza.
  • Kultura i mentalność rycerska średniowiecza i okresu wczesnonowożytnego.

Doktoranci

mgr Joanna Jakuć
M. Jakuć pod kierunkiem prof. Jarosława Dudka przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą wczesnochrześcijańskiemu Kościołowi bułgarskiemu w latach 865-1018.
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Emilia Kostka
E. Kostka przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Jarosława Dudka nt. słowiańskich kultów akwatycznych i procesu ich chrystianizacji.
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Andrzej Słomiński
A. Słomiński pod kierunkiem prof. Jarosława Dudka przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą Syrii jako strefie przyfrontowej w czasie pierwszych wojen bizantyńsko-arabskich.
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Grzegorz Słowik
M. Słowik przygotowuje rozprawę doktorską pod. kierunkiem prof. Urszuli Świderskiej-Włodarczyk poświęconą wizerunkowi Szwedów w Polsce do XVII wieku.
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...