Instytut Historii

Roz. Textu

dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ - kierownik zakładu

U.Wlodarczyk

Kierownik Studiów Doktoranckich
243 (A-16)
+48 (68) 328 32 45
Konsultacje: czytaj więcej...
u.swiderska-wlodarczyk@ih.uz.zgora.pl
Publikacje, Nauka Polska

 

Problematyka badawcza
  • Kultura rycerska i szlachecka w Polsce przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych.
  • Mentalność średniowiecznego rycerstwa i nowożytnej szlachty.
  • Wzorce osobowe i normy postępowania w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym.

U. Świderska-Włodarczyk jest autorką licznym opracowań dotyczących rycerstwa i szlachty polskiej przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej, m.in. książek Szlachta polska wobec Boga i ojczyzny (Poznań 2001), Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce (Zielona Góra 2001) i Mentalność szlachty polskiej w XV i XVI wieku (Poznań 2003).