Instytut Historii

Roz. Textu

dr hab. Krzysztof Benyskiewicz, prof. UZ

243 (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
K.Benyskiewicz@ih.uz.zgora.pl
Publikacje, Nauka Polska

 

 

Problematyka badawcza
  • Historia polityczna Polski średniowiecznej.
  • Panowanie Władysława Hermana.
  • Nauki pomocnicze historii ze szczególnym uwzględnieniem genealogii, heraldyki i sfragistyki.
  • Historia regionalna.

K. Benyskiewicz jest autorem książek Ród Jeleni Niałków i jego rola w procesie jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w. (Poznań-Wrocław 1999), Mieszko Bolesławowic (1069-1089). Źródła i tradycja historiograficzna (Kraków 2005), W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana. Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze (Wrocław 2010) oraz dwóch monograficznych ujęć Władysława Hermana: Książę Polski Władysław I Herman 1079-1102 (Zielona Góra 2010) i Władysław Herman. Książę Polski 1079-1102 (Kraków 2014). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego.