Instytut Historii

Roz. Textu

dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ

Prodziekan Wydziału Humanistycznego
243 (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
lyko@gazeta.pl
Publikacje, Nauka Polska

 

 

Problematyka badawcza
  • Historia Bizancjum od IX do XIII w.
  • Cesarska idea Bizancjum od VII do XIII w. i jej wpływ na kraje ościenne.
  • Półwysep Bałkański pod panowaniem bizantyńskim w XI-XII w.
  • Związki Bizancjum z ludami Europy środkowo-wschodniej (ludy koczownicze, Ruś, Węgry).
  • Rola ludów tureckich w Bizancjum w XI w.

J. Dudek jest autorem książki Cała ziemia dyrracheńska pod panowaniem bizantyńskim w latach 1005-1205 (Zielona Góra 1999), Pęknięte zwierciadło : kryzys i odbudowa wizerunku władcy bizantyńskiego od 1056 roku do ok. 1095 roku (Zielona Góra 2009) oraz Chrzest Chazarii - projekty i próby realizacji (Poznań 2014). Jest członkiem redakcji „In Gremium”, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, uczestniczy w pracach Komisji Bizantynologicznej przy Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej PAN afiliowanej przy Association Internationale des Études Byzantines, oraz Komisji Bałkanistyki przy Wydziale I PAN w Poznaniu. Odbył stypendium naukowe w Republice Macedonii (1991) oraz brał udział w badaniach archeologicznych w Novae-Svištov w Bułgarii. Obecnie bierze udział w grantach: Historia i kultura dawnych Słowian oraz Wołosi – społeczność bez granic realizowanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.