Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Historii XIX-XX wieku

Główne kierunki badań

 
  • Historia ziem polskich pod zaborami, ze szczególnym uwzględnieniem zaboru pruskiego.
  • Walka Polaków o utrzymanie tożsamości na pograniczu wielkopolsko-brandenburskim w XIX wieku.
  • Polska myśl polityczna XIX i XX wieku.
  • Historia polityczna i społeczna Wielkopolski w XIX i XX.
  • Historia polityczna Polski 1918-1939.
  • Generalicja polska w okresie międzywojennym.

Doktoranci

mgr Magdalena Kulczyk
M. Kulczyk pod kierunkiem prof. Tomasza Nodzyńskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą Poznaniowi jako ośrodkowi kulturalnemu na przełomie XIX i XX wieku.
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Grzegorz Urbanek
G. Urbanek przygotowuje pracę doktorską poświęconą powiatowi międzyrzeckiemu w okresie międzywojennym (1919-1939).
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...