Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Historii XIX-XX wieku

Główne kierunki badań

 
  • Historia ziem polskich pod zaborami, ze szczególnym uwzględnieniem zaboru pruskiego.
  • Walka Polaków o utrzymanie tożsamości na pograniczu wielkopolsko-brandenburskim w XIX wieku.
  • Polska myśl polityczna XIX i XX wieku.
  • Historia polityczna i społeczna Wielkopolski w XIX i XX.
  • Historia polityczna Polski 1918-1939.
  • Generalicja polska w okresie międzywojennym.