Instytut Historii

Roz. Textu

dr Ireneusz Wojewódzki

I.Wojewodzki

218a (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
I.Wojewodzki@ih.uz.zgora.pl, iwojewodzki@o2.pl
Publikacje, Nauka Polska

 

 
Problematyka badawcza
  • Czasy napoleońskie.
  • Środowisko generałów polskich w XX wieku.
  • Przemysł polski w XX wieku.

I. Wojewódzki jest autorem monografii Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze? (Warszawa 2009) i współautorem z R. Skobelskim Z prądem i pod prąd. Historia zielonogórskiej Elektrociepłowni (Zielona Góra 2011). Odbył stypendium Polonia Aid Foundation Trust w Londynie (2005). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. I. Wojewódzki jest laureatem Pierwszej Nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską za rok 2008.