Instytut Historii

Roz. Textu

dr Łukasz Janeczek

G.Wyder

218a (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
l.janeczek@ih.uz.zgora.pl
Publikacje

 

 
Problematyka badawcza
  • Historia gospodarcza powszechna i ziem polskich w XIX wieku
  • Wpływ rozwoju gospodarczego i ekonomicznego na społeczeństwo Królestwa Polskiego w XIX wieku
  • Kasaty zakonów na terenie Królestwa Polskiego ich przebieg i znaczenie

Ł. Janeczek jest autorem publikacji o tematyce związanej z gospodarką i przemysłem Staropolski Okręg przemysłowy - budowa kombinatu metalurgicznego wzdłuż rzeki Kamiennej w: Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy (Warszawa-Bydgoszcz 2014), Idea spółdzielczości Staszica na przykładzie Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego w: Stanisław Staszic dla współczesności. Nowe odczytanie idei staszicowskich (Kraków 2012), Majątek ziemski opactwa cystersów koprzywnickich w okresie kasaty w 1819 roku w: Między Wisłą a Pilicą t. 17 Kielce 2016