Instytut Historii

Roz. Textu

dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ - kierownik zakładu

T.Nodzynski

218 (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
T.Nodzynski@ih.uz.zgora.pl
Publikacje, Nauka Polska

 

Problematyka badawcza
  • Polska myśl polityczna XIX i XX w.
  • Historia miast w XIX wieku.
  • Dzieje zaboru pruskiego, Wielkopolski i Dolnego Śląska.

T. Nodzyński jest autorem książek: Strażnica Zachodnia. Źródło do dziejów myśli zachodniej w Polsce (Zielona Góra 1997) i Naród i jego przyszłość w poglądach Polaków w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1850 (Zielona Góra 2004), redaktorem lub współredaktorem m.in. opracowań dotyczących dziedzictwa kulturowego i budowania tożsamości na Ziemi Lubuskiej oraz monografii miast. Przez dwie kadencje był prezesem zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jest członkiem redakcji „Studiów Zachodnich” i „In Gremium”.