Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Historii XVI-XVIII wieku

Główne kierunki badań

  • Historia społeczna Dolnego Śląska i Brandenburgii.
  • Historia nowożytna powszechna.
  • Przemiany w kulturze i religii w okresie nowożytnym.
  • Historia miast w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie nowożytnym.
  • Historia wschodnich obszarów dawnej Rzeczpospolitej.
  • Miejska i szlachecka heraldyka Śląska i Nowej Marchii w XVI-XVIII w.