Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Historii XVI-XVIII wieku

Główne kierunki badań

  • Historia społeczna Dolnego Śląska i Brandenburgii.
  • Historia nowożytna powszechna.
  • Przemiany w kulturze i religii w okresie nowożytnym.
  • Historia miast w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie nowożytnym.
  • Historia wschodnich obszarów dawnej Rzeczpospolitej.
  • Miejska i szlachecka heraldyka Śląska i Nowej Marchii w XVI-XVIII w.

Doktoranci

mgr Marcin Maciejewski
M. Maciejewski pod kierunkiem prof. Wojciecha Strzyżewskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą tytulaturze szlachty na Śląsku w XVI-XVIII wieku.
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Aleksandra Makowicz
....
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Marcin Nowak
M. Nowak przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Wojciecha Strzyżewskiego ochronie prawnej dawnych herbów i pieczęci.
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Maciej Mamet
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Grzegorz Ostrowski
G. Ostrowski przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Małgorzaty Konopnickiej zróżnicowaniem religijnym na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim w XVI-XVIII wieku.
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Małgorzata Staniszewska- Madejska
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Paweł Towpik
PUBLIKACJE
Konsultacje: czytaj więcej...