Instytut Historii

Roz. Textu

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski - kierownik zakładu

Prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
114 (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
W.Strzyzewski@ih.uz.zgora.pl
Publikacje, Nauka Polska

 

Problematyka badawcza
  • Nowożytne nauki pomocnicze historii ze szczególnym uwzględnieniem heraldyki i sfragistyki.
  • Historia regionalna, zwłaszcza dzieje miast w północnej części Dolnego Śląska.
  • Historia szlachty śląskiej.

W. Strzyżewski jest autorem kilku książek za zakresu heraldyki miejskiej: Herby miejscowości województwa zielonogórskiego (Zielona Góra 1989); Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza (Zielona Góra 1993), Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku (Zielona Góra 1999), oraz redaktorem lub współautorem wielu opracowań dotyczących dziejów miast Dolnego Śląska, m.in. Sława (Sława 2004), Świebodzin - 700 lat historii (Świebodzin 2003), Międzyrzecz - dzieje miasta (Międzyrzecz 2009), Historia Zielonej Góry (t. 1-2, Zielona Góra 2011-2012); Kronika Sławy i okolic (Sława 2012) oraz Historia Kargowej i zarys dziejów miasta partnerskiego Weissenberg (Kargowa 2013). Był dyrektorem Instytutu Historii i dziekanem Wydziału Humanistycznego UZ. Jest członkiem Rady Programowej „Studiów Zachodnich”, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Jest laureatem Lubuskiego Wawrzynu Naukowego i nagrody „Studiów Zielonogórskich”.