Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki

Główne kierunki badań

 
  • dyplomatyka średniowieczna
  • dokument i kancelaria współczesna
  • genealogia rycerska, prozopografia
  • epigrafika ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pogranicza polsko-niemieckiego
  • historia Pomorza Zachodniego
  • badania nad osadnictwem na terenie Wielkopolski
  • edycja źródeł