Instytut Historii

Roz. Textu

Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki

Główne kierunki badań

 
  • dyplomatyka średniowieczna
  • dokument i kancelaria współczesna
  • genealogia rycerska, prozopografia
  • epigrafika ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pogranicza polsko-niemieckiego
  • historia Pomorza Zachodniego
  • badania nad osadnictwem na terenie Wielkopolski
  • edycja źródeł

Doktoranci

mgr Krzysztof Kostka
K. Kostka przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Joachima Zdrenki poświęconą cmentarzom wojennym na ziemi lubuskiej po 1945 roku
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Joanna Klecha Zygadło

PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...