Instytut Historii

Roz. Textu

dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ - kierownik zakładu

238 (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
J.Karczewska@ih.uz.zgora.pl
Publikacje
Problematyka badawcza
  • Genealogia polskich rodów rycerskich.
  • Prozopografia.
  • Nauki pomocnicze historii średniowiecza.
  • Badania nad osadnictwem na terenie Wielkopolski i Kujaw.

J. Karczewska jest autorką książki Ród Pomianów na Kujawach w średniowieczu (Poznań-Wrocław 2003) i redaktorem pracy Opactwo cysterskie w Paradyżu (Zielona Góra 2004). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. J. Karczewska jest stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003).